صدای تاریخ و فرهنگ

 

هم اکنون بشنوید:
شیوه ی کمانچه‌نوازی در شرق کشور
سپس می شنوید:
نگاهی به فعالیتهای بنیاد فردوسی | 39 دقیقه بعد
بررسی زندگینامه محمد باقر شفتی | 93 دقیقه بعد
فریدریش شیلر نمایشنامه نویس آلمانی | 114 دقیقه بعد
از خاک شیراز تا آب رکن آباد | 162 دقیقه بعد
آیین برداشت گندم در فرهنگ عامه | 188 دقیقه بعد
از «گذشته » اصغر فرهادی تا امروز | 211 دقیقه بعد


برنامه های امروز
مدت: 24 

ساعت

 

درس های عبرت آموز تاریخ، نیاز انکار ناپذیر عموم ملت هاست به ویژه ملت هایی که در دوران دویست ساله تاریخ معاصر، شلاق بی رحم استعمار و استثمار و استبداد را چشیده و برای رهایی از سلطه پنهان و آشکار بیگانگان ناگزیر از مبارزات طولانی بوده اند و ملت بزرگ ایران ، یکی از چنین ملت هاست.

بشنوید...

 

ایمیل شما:

email icon