صدای موسیقی

 

هم اکنون بشنوید:
پرلود 6
سپس می شنوید:
خلوتگه خیال | 1 دقیقه بعد
حاجیانی، جمله سوم ( دشتی ) | 7 دقیقه بعد
بحر بی پایان | 7 دقیقه بعد
حزان | 10 دقیقه بعد
کنسرتو برای ویولن و ارکستر در فا ماژور ، اپوس 20 ، موومان دوم ، آندانتینو | 10 دقیقه بعد
مارک یک | 14 دقیقه بعد


برنامه های امروز
مدت: 24 

ساعت

 

ایران صدا: این گنجینه از آثار فاخر و زیبای موسیقیایی است . شنونده ترانه ای زیبای ایرانی، موسیقی فیلم، موسیقی کلاسیک و موسیقی ملل در کانال 24 ساعته موسیقی باشید .
بایک کلیک ترانه دلخواهتان را بشنوید و با آهنگسازان، خوانندگان و شاعران این آثار آشنا شوید.

بشنوید...

 

ایمیل شما:

email icon