صدای نمایش و داستان

 

هم اکنون بشنوید:
نفرین مادر
سپس می شنوید:
تو می میری...به همین سادگی...به همین خوشمزگی | 66 دقیقه بعد
به خانه بازگرد | 133 دقیقه بعد
معمای مجهول آستارته | 185 دقیقه بعد
آنونس رادیو داستان 1 | 268 دقیقه بعد
انونس رادیو نمایش | 268 دقیقه بعد
| 268 دقیقه بعد


برنامه های امروز
مدت: 24 

ساعت

 

ایران صدا: نمایش از عالی ترین و والاترین هنرهاست. رادیو همراه همیشگی این هنراز این توان برخوردار بوده که صداها و کلامهای این هنر مندان را ثبت وضبط نماید حال میتوانیم همه این صداهای ماندگار که قصه های روزگارشان را در رادیوبازی کردند دگر باربشنویم ولذتی دوباره ببریم.

بشنوید..

 

ایمیل شما:

email icon